HOẠT ĐỘNG

Chương tŕnh từ thiện do Phở Hùng & Anh em MFC thực hiện tại trường tiểu học Vĩnh Tế , và trường tiểu học "B" Nhơn Hưng  vào ngày 1&2 tháng 1, năm 2016

Charity program by Pho Hung & Brothers MFC implementation at Vinh Te primary school, and "B" Hung Nhon elementary school on 1 & 2 January 2016

    

Đoàn Phở Hùng & MFC đang chuẩn bị lên đường đi từ thiện tại 2 trường tiểu học Vĩnh Tế và tiểu học "B" Nhơn Hưng
Ngày 1 &2 tháng 1 năm 2016 
Đoàn xe chở hàng dừng lại bên đường để phân chia quà cho 2 trường tiểu học , trên đường dẫn vào 2 trường tiểu học Vĩnh Tế và trường tiểu học "B" Nhơn Hưng , gần biên giới Tịnh Biên- Campuchia .

Pho Hung & MFC group has preparing and depart to the freeway for  the charity program at the Vinh Te 2 primary schools and "B" Hung Nhon primary school which is in rural area of the Châu Đốc province , close to the Cambodia border
On the day from 1to 2 January 2016
 
 
Mặc dù đường đi rất xa , anh em đều mệt mỏi do nắng nóng và đường gấp ghềnh , nhưng mọi người đều mang một tâm niệm chung đó là phải được phát những món quà đến tận tay cho các em để động viên tinh thần các em cố gắng tiếp tục học tập tốt
 
Đoàn Phở Hùng & MFC  đến trường tiểu học " B" Nhơn Hưng , chuẩn bị đưa tặng phẩm vào trường để phát

Although the road going too far, We re very tired because of the heat and bumpy road, but everyone have a common thinking  is the gifts to be delivered directly to the pupils in order to encourage their spirit trying their  best to study well


Pho Hung & MFC's group was in front of "B" Nhon Hung primary school's gate , transfering the charity gifts into the school yard


 
     
Anh em MFC đang di chuyển các phần quà , vật dụng Y tế vào trường Tiểu Học "B" Nhơn Hưng

MFC's menbers has arranging the gifts , medical supplies into the "B" Nhon Hung school yard

   
Đại diện Anh em MFC trao tăng 2 xe đạp cho 2 em có hoàn cảnh khó khăn , và ba lô tập sách , mỗi em được tăng 1 thùng ḿ gói và một số tiền mặt hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế cho các em có điều kiện học tập

 Representative of MFC's menbers  awarded 2 bikes for children whose has difficult circumstances, and backpacks booklet, each child has offered a barrel noodles and some cash to support the health insurance fee for their learning conditions


Đại diện phở Hùng , anh Calvin Kiện lên phát quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học "B" Nhơn Hưng

Representative of Pho Hung , Mr. calvin Kiện delivered gifts to the  childrens, those has the difficult circumstances at the "B" Hung Nhon primary school
 
Đại diện MFC được nhà trường trao bằng khen tặng tại pḥng Y tế, Trường Tiểu Học "B" Nhơn Hưng

MFC's representative and menbers has been awarded the compliments award and taking pictures with the adiministors school of "B" Nhon HungNgoài ra nhờ có sự đóng góp hảo tâm của anh em nhóm MFC đă hỗ trợ cho trường tiểu học 'B" Nhơn Hưng 1 giường bệnh ,1 tủ y tế và một số đồ dùng thuốc men để chăm sóc cho các em nhỏ
In addition, thanks to the kind contributions of  MFC group has supported to the school one bed , one medical cupboard and some medicine to care for the childrens
   
Anh Calvin Kiện đại diện Phở Hùng được Ban giám hiệu trường tặng bằng khen về hoạt động từ thiện giúp các em có cơ hội học hành tốt
Mr calvin kiện who is a representative of Pho Hung , has been awarded the merit award of Charity activities to help the children with better eductional opportunities

 

Đại diện MFC phát quà và chụp h́nh với ban giám Giám Hiệu và các em tại trường Tiểu Học Vĩnh Tế
MFC representative is taking picture with the Administrators board and the school childrens at Vinh Te primary school yard


 
Phở Hùng xin chân thành cám ơn các Anh em nhóm MFC đă luôn luôn đồng hành cùng tham gia các hoạt động từ thiện với thương hiệu Phở Hùng được tổ chức hàng năm .

Pho Hung sincerely thanks to  MFC group has always accompanies in participation of charitable activities with Pho Hung's brand  to be held annually.