HỆ THỐNG

Phở Hùng có 2 nhà hàng

  • Địa chỉ chính: 241 Nguyễn Trăi , P. Nguyễn cư Trinh , Q. 1, TP. HCM - Điện thoại: 08.3838 5089


                                 Pho Hung has 2 restaurants :

  • Official address : 241 Nguyen Trai street , Nguyen Cư Trinh ward , District 1 , HCM city - phone number : 08.3838 5089
  • Chi nhánh  : 288 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Q. 10, TP. HCM - Điện thoại:  08. 3927 1888


  • Second Address  : 288 Nguyen Tri Phuong , Ward 4, Dist.10 HCM city - Phone number : 08.3927 1888

Hăy gọi điện thoại cho chúng tôi để đặt chỗ trước hay đặt hàng giao tận nhà, muốn biết thêm chi tiết , xin vào trang web http://www.phohung.com.vn

Please call us for reservation or orders door to door delivery . for more details , please access the website http://www.phohung.com.vn

Chúng tôi luôn trân trọng được đón tiếp Quy khách gần xa

we respectfully welcome the value customers

Chú Ư
tất cả những bảng hiệu Phở Hùng xuất hiện không giống Bảng hiệu như trên h́nh đều là giả thương  hiệu Phở Hùng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không liên quan ǵ đến các cửa hiệu giả danh này , xin Quy Khách vui ḷng chú ư để tránh phiền phức xẩy đến cho Quy vị sau này
Xin chân thành Cám ơn ..
All the shop sign is briinging Phở Hùng or Phở Ông Hùng Name which is not the same design as above Picture , is the counterfeited Phở Hùng and we are not responsible or related to those counterfeited shops , Please notice to our special customers in order to prevent any trouble or confusion happen to you

Thanks for your kind consideration